صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
زنجیر
طناب نایلونی و کنفی
تسمه
جرثقیل
متعلقات
تماس

6X19S + FC

ROUND STRAND ROPE 6X19S+FC DIN 3058
For Crane, Hoist and General Engineering Purposes 6 Strands, 19 Wires per Strand, 1 Fiber Core // 6x19 + FC

* مشاهده جدول *

6X19S + IWRC

ROUND STRAND ROPE 6X19S + IWRC DIN 3058
Mining industry Hoist and Elevators

* مشاهده جدول *

6X19W + FC

6 Strands, 19-25-26 Wires per Strand, 1 Fiber Core 6xS(19), W(19), Fi(25), WS(26) + FC

* مشاهده جدول *

6X19W + IWRC

ROUND STRAND ROPE 6X19W + IWRC DIN 3059
Mining industry hoists and elevators

* مشاهده جدول *

6X19 + FC

ROUND STRAND ROPE STANDARD 6X19 + FC DIN 3060
6 Strands, 19 Wires per Strand, 1 Fiber Core
ROPES FOR ELECTRIC NETS

* مشاهده جدول *

6X19 + IWRC

ROPE 6X19 (12+6+10) + IWRC STANDARD DIN 3060

* مشاهده جدول *
123456